Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-02-16 02:27

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/vill-bygga-vid-stranden-trots-regeringens-nej/

STHLM

Vill bygga vid stranden trots regeringens nej

Skidbacken på andra sidan Väsjön bullrar rejält under vintern. Foto: Adam Daver

Två gånger har regeringen sagt nej till dispens från strandskyddet vid Väsjön i Sollentuna. Nu tar kommunen upp frågan igen.

 – Den nya strandkanten med kajer runt halva sjön blir förfärlig, säger Herbert Henkel från Naturskyddsföreningen.

Mia Tottmar
Rätta artikel

Byggnadsnämndens ordförande, Oscar Nyströmer (M), menar att kommunen försöker göra allt totalt korrekt.

Vid Väsjön i nordöstra delen av kommunen ska Sollentuna bygga Väsjöstaden med över 4.000 bostäder. Stora områden runt sjön är en byggarbetsplats, schaktmassor har använts som utfyllnad vid den södra stranden och mängder av träd är avverkade.

Vid den norra stranden visar Naturskyddsföreningens Herbert Henkel och Lennart Nylund runt vid ett 35.000 kvadrat stort naturområde som går ner till sjön. Kommunen försöker genom sitt agerande ställa sig över allmänna intressen reglerade i lag, menar de. 

– Här inne ska det byggas ett antal radhus ner mot vattnet och några flerbostadshus längre upp mot skogen. Det är ett nyckelområde, ett grönstråk som förbinder Rösjöskogens och södra Törnskogens naturreservat, säger Herbert Henkel.

Men vid de nybyggda men ännu ej inflyttade flerfamiljshusen en bit bort, med balkonger ut mot Väsjön, är det tvärstopp för grönstråket, menar han. Den bro som fanns inritad i planerna har blivit en väg.

Området som Naturskyddsföreningen vill bevara kallas Kastellgården. I den äldre villa med sjöutsikt som i dag är det enda bostadshuset här har tidigare Afghanistans ambassad varit inhyst.

Lennart Nylund och Herbert Henkel från Naturskyddsföreningen är oroade över att det sista naturområdet vid Väsjön ska bebyggas. Foto: Adam Daver

Kastellgården är inhägnad av ett staket och vid infarten finns ett flertal skyltar med texterna "Obehöriga äger ej tillträde" "Privat område" och "Privat väg".

– Allemansrätten är en lag, man får inte utestänga allmänheten från marken. Men kommunen menar att eftersom det har funnits ett staket här sedan 1920-talet är marken redan ianspråktagen och det går att bygga här, säger Lennart Nylund.

Vi går en bit in på den 35.000 kvadrat stora skogstomten, trots skyltarna.

– Den här klippan är den sista naturen här där man kan sitta med en kopp kaffe och titta ut över sjön. Det som är kvar är den här skogen, säger Lennart Nylund.

När det byggs radhus här, håller de sig bortom strandskyddets 100 meter?

– Nej, nej. All exploatering runt sjön – det blir en hel liten stad här, med 5.000–6.000 invånare – gör att det här naturområdet är desto viktigare att bevara, säger Herbert Henkel, som oroar sig för att fastighetsägaren ska börja bygga innan dispensfrågan är slutligt avgjord.

På andra sidan området leder en bred väg fram mot staketet, det var enligt Lennart Nylund tänkt att dra vägen rakt igenom skogstomten. 

Nu ska det bli bostäder åt ganska få på bekostnad av ganska stora naturvärden. Det är inte så man löser Stockholms bostadsbrist.

– Varför gör kommunen det, om man tänker följa lagstiftningen om strandskydd? Politiker och tjänstemän ska ta tillvara det allmännas intressen, nu ska det bli bostäder åt ganska få på bekostnad av ganska stora naturvärden. Det är inte så man löser Stockholms bostadsbrist, säger Lennart Nylund.

Den aktuella stora skogstomten vid sjön tillhör en privat fastighetsägare. Foto: Adam Daver

Byggnadsnämnden i Sollentuna beslöt i december att ge bygglov för bebyggelse inom området nordöst om Väsjön, trots att regeringen två gånger – 2013 och 2015 – har sagt nej till dispens från strandskyddet i området. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade nej och skrev till protokollet att flertalet av de 5 radhusen och 48 lägenheterna ligger för nära sjön.

Oscar Nyströmer menar däremot att kommunen sköter allt enligt regelboken.

– Detaljplanen har vunnit laga kraft. Vi har fått in en bygglovsansökan från fastighetsägaren, prövat den mot detaljplanen, som den följer till punkt och pricka, och godkänt den som vi är skyldiga att göra enligt plan- och bygglagen. De kan till och med få ett startbesked, säger han.

Väsjöstaden är på väg att växa fram runt sjön i Sollentuna. Foto: Adam Daver

Fastighetsägaren har också ansökt om dispens från strandskyddet, det ska prövas mot miljöbalken.

Om Länsstyrelsen kommer fram till att det finns strandskydd i området blir de skyldiga att riva och återställa. Om de har sprängt, till exempel, kan det bli oerhört dyrt.

– De hävdar att marken redan är ianspråktagen och att det inte finns något strandskydd. Våra jurister har bett oss att låta Länsstyrelsen utreda det och vi har skickat in allt material dit, säger Oscar Nyströmer.

Men om fastighetsägaren, som Naturskyddsföreningen oroar sig för, börjar bygga innan utredningen är klar? De har ju fått bygglov?

– Då tar de en oerhörd risk. Om Länsstyrelsen kommer fram till att det finns strandskydd i området blir de skyldiga att riva och återställa. Om de har sprängt, till exempel, kan det bli oerhört dyrt, säger Oscar Nyströmer. 

Läs mer: "Halverat strandskydd ger plats för 95.000 bostäder

Läs mer: Löfven vill försvåra utökat strandskydd