Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-21 06:32

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/kulturforvaltningens-forslag-stoppa-hoghusbygget/

SVERIGE

Kulturförvaltningens förslag: stoppa höghusbygget

Det planerade nya tornet skulle med sina 140 meter bli nästan dubbelt så högt som de befintliga Gothia Towers.
Foto: Tham & Videgård/Svenska Mässan

Svenska Mässan vill bygga ett nytt, högre höghus bredvid de tre redan existerande vid Korsvägen i Göteborg.

Men planerna har stött på patrull – kulturförvaltningen rekommenderar politikerna i Göteborgs stad att säga nej till bygget.

De menar att byggnaden riskerar att få negativa konsekvenser för kulturmiljön i området.

Projektet går under namnet ”+One”. Höghuset, som ska ha 40 våningar, är tänkt att resas bredvid de tre befintliga tornen, och bli nästan dubbelt så högt.

Carin Kindbom är vd på Svenska Mässan Gothia Towers:

– Mässan har funnits i drygt hundra år och utvecklas hela tiden i olika steg. Det är det som är vårt uppdrag i stiftelsen, att kunna främja näringslivet och skapa möjligheter att mötas. +One är en fortsatt utveckling av en process och affärsutveckling som vi hållit på med i drygt hundra år, som vi gärna vill fortsätta jobba med, säger hon.

Carin Kindbom, vd på Svenska Mässan Gothia Towers.
Foto: Svenska Mässan

Tornet är tänkt att inrymma bland annat 400 hotellrum, restaurang, kontor, mässverksamhet och bostäder och Svenska Mässans planerade ombyggnation inkluderar även en utbyggnad av mässans entré och kongressfoajé mot Skånegatan. Förslaget till detaljplan berör också hela Korsvägen, i samband med byggnationen av Västlänken.

Processen befinner sig i samrådsskedet, och remisser har skickats ut till diverse berörda instanser för insamling av synpunkter.

Bland de tyngre finns Göteborgs stads kulturförvaltning, som i ett förslag till beslut i kulturnämnden föreslår att avstyrka byggandet av höghuset. Anledningen som de framför är att det riskerar ha en stor visuell påverkan på kulturmiljön i området.

I yttrandet står bland annat: ”planförslaget medför en risk för måttliga till stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.”

Pär Johansson (S) är ny ordförande i kulturnämnden.

– Det är ju på tjänstemannanivå som man har gjort en utredning vad gäller riksintresset för kulturmiljö, och då kommit fram till att de delar av planen som tar i anspråk ytan framför entrén till Svenska Mässan och höghusen skulle kunna inverka negativt på kulturmiljön, säger han.

Har man haft synpunkter på själva höghuset?

– Ja det är väl höjden man tycker avviker från de befintliga Gothia Towers, säger han.

Så här är det nya höghuset vid Gothia Towers tänkt att se ut.
Foto: Tham & Videgård/Svenska Mässan

Tror du att ni på politikersidan kommer fatta beslut i linje med tjänstemannautlåtandet?

– Vi har inte hunnit debattera det ens i den rödgröna gruppen, i och med att det inte hunnit skickas ut till oss i nämnden. Så det har vi inte hunnit ta ställning till, utan det får vi återkomma om när vi diskuterat tjänstemannautlåtandet, säger han.

Carin Kindbom säger att det är svårt att kommentera yttrandet i det tidiga skedet.

Tror ni att det riskerar hota bygget av skyskrapan om kulturnämnden också beslutar att säga nej till bygget?

– Det kanske kan påverka eller påverka något i själva gestaltningen, eller höjd, men det är för tidigt att dra sådana slutsatser i det här skedet, säger hon.

Göteborgs stadsarkitekt, Björn Siesjö, är däremot positiv till höghusets utformning, och har kallat det ”Ett lätt, smäckert och lugnt förslag med en egen identitet”.

– Det vinnande förslaget var redan tidigt vår favorit. Mycket tack vare att det passar in så väl i stadsbilden med ett podium i kvartersstadens höjd som gör att själva tornet inte dominerar gatubilden. Det blir en bra interaktion mellan inne och ute. En tydlig symbol för Svenska Mässan, helt enkelt, säger han i en intervju med Göteborgs stad.

Kulturnämnden väntas fatta beslut i frågan den 27 mars. Det slutgiltiga beslutet för om detaljplanen ska antas ligger hos kommunfullmäktige. Enligt samrådshandlingen kan tornet väntas stå färdigt 2029 om detaljplanen går igenom.