Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-29 08:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/recept-pa-fysisk-aktivitet-far-fler-att-rora-pa-sig/

SVERIGE

Recept på fysisk aktivitet får fler att röra på sig

Du kan få recept på motion om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdomar. Möjligheten varierar mellan regionerna.
Foto: Fredrik Funck

Åtta av tio svenskar vill hellre få fysisk aktivitet på recept (Far) än läkemedel. Men få läkare skriver ut motion på recept.

– Far ger bättre hälsa och ofta lägre träningskostnad för patienten, säger professor Mai-Lis Hellénius.

Enligt en Sifoundersökning gjord på uppdrag av regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet föredrar åtta av tio svenskar att läkare skriver ut ett recept på motion i stället för piller. Bara en av tio är kritisk.

– Det är bättre än vi trodde. Det visar att många vill ha stöd för att komma igång med träning och röra sig mer i vardagen, säger Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska institutet och medlem i regeringskommittén.

I en debattartikel i Läkartidningen skriver hon och rektorerna vid Karolinska institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan att Far är en kraftigt underutnyttjad metod. Trots att det finns evidens för att Far får fler att röra på sig är intresset svalt bland läkare och annan sjukvårdspersonal. Enligt en uppskattning som Folkhälsomyndigheten har gjort skrivs ungefär 45 000 recept ut till patienter varje år.

– Men betydligt fler patienter skulle ha nytta av Far, till exempel de som har hjärt-kärlsjukdom, övervikt, typ 2-diabetes, artros eller psykisk ohälsa, säger Mai-Lis Hellénius.

Så här kan ett recept på fysisk aktivitet se ut – ett fingerat recept för en 53-årig man som vill sänka sitt blodtryck. Källa: Stefan Lundqvist, Regionhälsan VGR.

Skälet till att för få patienter erbjuds Far är enligt debattartikelförfattarna kunskapsluckor och tidsbrist bland läkare och annan sjukvårdspersonal.

– Det behövs mer utbildning om Far inom sjukvården, och det måste vara enklare att förskriva recepten.

Forskning visar att ungefär vart tionde förtida dödsfall kan undvikas med ökad fysisk aktivitet. Motion kan också förebygga sjukdom. En stor brittisk studie visar till exempel att 10 000 steg om dagen kan kopplas till minskad risk för att drabbas av demens, cancer eller avlida i hjärt–kärlsjukdom.

– Därför har vi mycket att vinna på att få fler att röra mer på sig.

Far i primärvården (per region)

År 2019 uppskattas att drygt 45 000 patienter i primärvården erbjöds Far. Grafen visar fördelningen mellan regionerna.

Far i primärvården (per region)
Flera regioner uppger att det finns felkällor i rapporteringen, så siffrorna är ungefärliga. Grafik: DN. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Flera studier visar att både barn, tonåringar och vuxna i Sverige sitter stilla i snitt nio till tio timmar varje dag.

– Det placerar oss i världstoppen när det gäller stillasittande. Det beror sannolikt på vårt digitaliserade samhälle. Vi motionerar en hel del, men i övrigt sitter vi för mycket, säger Mai-Lis Hellénius.

Sverige var under 1980-talet ett av de första länderna i världen vars hälso- och sjukvård började använda motion som en metod för bättre hälsa. Flera forskningsstudier har sedan visat att Far fungerar. I en studie såg man att mer än varannan patient (65 procent) som fick ett recept från primärvården följde råden fullt ut, och 19 procent gjorde det delvis.

En annan studie bland pensionärer visade att hälften av deltagarna som fick recept tog i snitt 1600 fler steg per dag, deras midjemått minskade och blodfetterna förbättrades.

Mai-Lis Hellénius berättar att patienter vet att de borde röra på sig mer, men de behöver stöd och inspiration för att komma igång.

– Många vet inte på vilken nivå de ska börja. Och det är något magiskt med recept. Jag som läkare skärper mig och den som får receptet ser annorlunda på den fysiska aktiviteten.

Det går att förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet.
Foto: Magnus Hallgren

Vem kan få Far?
– Alla som har fysiska eller psykiska besvär där det finns bevis för att fysisk rörelse har en positiv effekt. Det handlar om nästan alla sjukdomstillstånd, säger Mai-Lis Hellénius.

Hur gör man för att få det?
– Man vänder sig till sin vårdcentral. Där kan all legitimerad vårdpersonal skriva ut ett recept som är anpassat efter förutsättningar och önskemål. Sen sätter man igång på egen hand, eller vänder sig till ett gym eller en förening. I många regioner får man rabatt på kostnaden för träningen!

Många är positiva till Far

1000 personer i åldrarna 18-79 år fick svara på frågan om hur de ser på att få fysisk aktivitet på recept (Far) i stället för läkemedel om det hade samma effekt. (Procent)

Många är positiva till Far
Grafik: DN. Källa: Sifo