Hoppa till innehållet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2021-11-30 02:08

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/romosseskolan-skolinspektionen-klarar-inte-det-politiska-trycket/

SVERIGE

Römosseskolan: Skolinspektionen klarar inte det politiska trycket

För idrottsläraren Howeida El Refaeis del är de flesta frågetecknen kring turerna om Römosseskolan lösta. Men hon känner en viss osäkerhet inför framtiden.
För idrottsläraren Howeida El Refaeis del är de flesta frågetecknen kring turerna om Römosseskolan lösta. Men hon känner en viss osäkerhet inför framtiden. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Stängningsbeslut och indragen skolpeng följt av överklaganden och politisk turbulens. Sedan i juni har turerna kring Römosseskolan i Göteborg avlöst varandra.

Nu väljer skolans styrelsemedlemmar att ge sin bild.

De anser att de utsatts för kollektiv bestraffning, svartmålning och ifrågasätter Skolinspektionens oberoende från politiken – något som myndigheten skarpt avvisar.

– När vi fick beskedet från Skolinspektionen grät vi. Nu har vi gråtit igen – men det är glädjetårar, säger idrottsläraren Howeida El Refaei.

På Römosseskolans skolgård denna måndag är det liv och rörelse. En social golden retriver som är ute på promenad med sin matte närmar sig sandlådan och eleverna flockas upprymt runt den – till hundens förtjusning.

Om Skolinspektionens beslut om att stänga Römosseskolan från 19 november hade verkställts hade vi denna dag mötts av något helt annat. Grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad arbetade intensivt med att omplacera skolans drygt 600 elever när nya bud kom från förvaltningsrätten, som nu ska pröva myndighetens stängningsbeslut.

Eleverna samlas runt en golden retriver som gör besök på skolgården under rasten.
Eleverna samlas runt en golden retriver som gör besök på skolgården under rasten. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Vi älskar vår skola. Alla känner varandra och vi känner oss trygga här, säger en elev och får medhåll av flera andra skolkamrater som berättar att de är lättade över att de sluppit byta skola.

Sedan i juni har turerna kring Römosseskolan, en friskola med muslimsk inriktning i nordöstra Göteborg, avlöst varandra. Nu väljer styrelsen att för första gången ge sin bild av vad det var som hände.

– Det har varit en väldigt utmanande och besvärlig period.

Mannen som uttalar orden är sekreterare för Römosseskolans styrelse. Till höger om honom sitter ännu en styrelseledamot. De vill inte framträda med namn och bild, inte förrän de har kommit ur den ”kafkaliknande situation” som de och skolans juridiska ombud talar om.

Enligt styrelsemedlemmarna började allt i november 2020 när föreningens revisor upptäcker att kostnader för IT och mat ökat drastiskt jämfört med föregående år. Misstankarna riktades snabbt mot skolans dåvarande rektor och i våras beslutade den nuvarande styrelsen att inleda en internutredning
Enligt styrelsemedlemmarna började allt i november 2020 när föreningens revisor upptäcker att kostnader för IT och mat ökat drastiskt jämfört med föregående år. Misstankarna riktades snabbt mot skolans dåvarande rektor och i våras beslutade den nuvarande styrelsen att inleda en internutredning Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Det har blivit en civilrättslig medial domstol där domen redan är avlagd. Att gå ut och försvara den öppet kommer tyvärr inte gynna oss i våra civila karriärer. Vi har ett liv utanför den här ideella organisationen, säger ledamoten.

De sitter på rad vid ett bord i ett konferensrum på Römosseskolan, styrelseledamöterna och deras advokater, Dan Eliasson och Peter Hamnebo. De har nyss avslutat en dragning där de försökt förklara alla snåriga turer för hela personalstyrkan.

Medan domstolen gör sin slutliga prövning, har de ett litet andrum för skolans styrelse, personal och elever.

– Nu ser vi ljuset i tunneln, säger sekreteraren.

Dan Eliasson, advokat till styrelseledamöterna.
Dan Eliasson, advokat till styrelseledamöterna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Römosseskolan har flera gånger tidigare kritiserats av Skolinspektionen, bland annat för att de haft könsuppdelade lektioner. Men skolan har tagit till sig av kritiken, och har sedan fått klartecken att fortsätta.

Höstens stängningsbeslut var dock inte kopplat till tidigare kritik, utan baserades på att det enligt Skolinspektionen inte funnits tillräcklig kontroll på ekonomin och att fyra av fem nuvarande styrelsemedlemmar ansågs vara ”olämpliga”. Beslutet kom därför som en chock, säger de.

– Den här gången kom det som en blixt från klar himmel, säger ledamoten, som är en av dessa fyra personer.

Sekreteraren är den enda nuvarande styrelsemedlemmen som Skolinspektionen inte bedömt som olämplig. Han har till skillnad från övriga inte suttit med i skolans styrelse tidigare.

Indragen skolpeng har inneburit att skolans ledning har fått prioritera kostnader. För att se till att barnen ska få sina skolmåltider har de till exempel fått dra in lärarnas telefonabonnemang.
Indragen skolpeng har inneburit att skolans ledning har fått prioritera kostnader. För att se till att barnen ska få sina skolmåltider har de till exempel fått dra in lärarnas telefonabonnemang. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Enligt styrelseledamöterna är det den tidigare skolledaren – som nu är åtalad för grov ekonomisk brottslighet – som bär skulden för allt som inträffat de senaste månaderna.

De menar att denne, då han i april insåg att han var under föremål för en intern granskning, utförde en ”kupp” där han tillsatte en ny styrelse, som bestod av bland annat dennes egna familjemedlemmar, bara fem dagar efter att den nuvarande styrelsen valts.

– Vi blev utkastade. Vi kunde inte komma in i skolan, han tog bort oss från systemet helt och hållet. Under ett årsmöte där ny styrelse ska väljas så ska även uppdaterade uppgifter till banken skickas in. Vi gjorde det samtidigt som den andra styrelsen också gjorde det, vilket blev väldigt kaotiskt, säger ledamoten.

Styrelsemedlemmarna som DN träffar vill inte figurera med namn och bild. De vill inte att deras privata karriärer ska blandas ihop med den negativa bild som målats upp kring skolan och berättar att skolan redan nu fått ta emot hat och hot på grund av den mediala uppmärksamheten.
Styrelsemedlemmarna som DN träffar vill inte figurera med namn och bild. De vill inte att deras privata karriärer ska blandas ihop med den negativa bild som målats upp kring skolan och berättar att skolan redan nu fått ta emot hat och hot på grund av den mediala uppmärksamheten. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Enligt styrelseledamöterna är ”kuppen” anledningen till att det rådde förvirring kring vem som var huvudman, något som gjorde att banken valde att frysa skolans konto och att Ekobrottsmyndigheten beslutade om så kallat penningbeslag.

Detta resulterade sedan i att grundskolenämndens ordförande Axel Darvik (L) drog in skolpengen. Hittills rör det sig om drygt 40 miljoner kronor som skolan inte fått utbetalat och just nu ligger det ärendet hos hovrätten.

I maj valde styrelsen, det vill säga den som sitter än i dag, att avskeda och polisanmäla skolledaren. De vände sig även till Skolinspektionen och berättade om situationen.

Enligt stängningsbeslutet anser Skolinspektionen att styrelsen tidigare borde ha upptäckt att miljonbelopp försvann – pengar som enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning ska ha förts över till bland annat Somalia med hjälp av ”osanna fakturor för påstådda it-tjänster”.

Styrelsen själv delar inte den uppfattningen. Den anser att den utsätts för en kollektiv bestraffning.

Römosseskolans styrelsemedlemmar tycker att den mediala debatten kring skolan har handlat alldeles för lite om de som drabbats värst av alla turer – barnen.
Römosseskolans styrelsemedlemmar tycker att den mediala debatten kring skolan har handlat alldeles för lite om de som drabbats värst av alla turer – barnen. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Kan ni någonstans ha förståelse för Skolinspektionens bedömning?

– Nej, det tycker jag inte. En styrgrupp ska inte gå in och titta på varje faktura. Man ser inte att det är kraftiga ökningar de första åren. Det är en ökning som är relevant i förhållande till antal elever och ökad omsättning. Det är inte förrän i slutet av december 2020 som man verkligen började känna att det här är något som inte stämmer, säger sekreteraren.

När vi kommer in på de juridiska detaljerna är det främst juristerna Peter Hamnebo och kollegan Dan Eliasson som besvarar frågorna. Föreningens advokater menar att oavsett om man bedömer att styrelsen är olämplig, är det ett stort steg därifrån till att besluta att skolan ska stängas med närmast omedelbar verkan.

– Det blir orimligt att dra den växeln. Att inte ens diskutera ”kan ni byta några i styrelsen”, ”ni får sätta in lite fler säkerhetsåtgärder”. Ingenting, utan pang – rätt till stängning, säger Dan Eliasson.

Grundskolenämndens ordförande i Göteborg Axel Darvik (L).
Grundskolenämndens ordförande i Göteborg Axel Darvik (L). Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Styrelsen upplever att de under hela den här perioden blivit svartmålade av flera politiker, med grundskolenämndens ordförande Axel Darvik i spetsen. De menar att Skolinspektionens tidigare kritik förföljer dem och att den används som slagträ i den politiska debatten.

Framförallt är de förvånade över att gång på gång se eller höra skolan beskrivas som extremistisk eller som utbildningsminister Anna Ekström (S) kallade den nyligen – ”en avart” – trots att Skolinspektionen godkänt skolan på alla punkter fram till att den tidigare skolledaren åtalades.

Styrelsemedlemmarna, såväl som deras juridiska ombud, misstänker därför att Skolinspektionen låtit sig påverkas av det politiska trycket kring Römosseskolan.

”Jag tror att många har in i någon form av 'fantasy mood' här, det här kan inte vara på riktigt”, säger advokat Peter Hamnebo (t. h.) om de senaste månadernas turer kring Römosseskolan.
”Jag tror att många har in i någon form av 'fantasy mood' här, det här kan inte vara på riktigt”, säger advokat Peter Hamnebo (t. h.) om de senaste månadernas turer kring Römosseskolan. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Det är klart att det inte går att få en rättvis prövning i en myndighet, ett rättvist beslut, när de högsta politikerna står och pekar ut en organisation och säger att det är en avart. Där får man väl i någon mån ha en förståelse för att att myndigheten inte klarar det politiska trycket, säger Peter Hamnebo.

De lyfter även fram att förvaltningsrätten bedömde att Skolinspektionens motivering till en stängning inte räckte för att stänga ner skolan med kort varsel. Likaså har tingsrätten bedömt att det inte finns lagstöd för Göteborgs stad att hålla inne skolpengen.

– Vi säger att Skolinspektionen är ute och cyklar. Det skriver inte domstolen. Men deras skrivelse är juridiskt språk för det. Det är sällan man skriver ner en myndighet på det sättet från domstolen, säger Peter Hamnebo.

”Vi behöver vara självkritiska och definitivt ser vi att vi kan öka kontrollinsatserna. Men det som är absolut viktigast just nu är det inte ska behöva gå ut över barnen. Åtalet mot vår tidigare skolledare måste också få sin naturliga gång”, säger ledamoten till DN som svar på frågan om de hade kunnat göra något annorlunda.
”Vi behöver vara självkritiska och definitivt ser vi att vi kan öka kontrollinsatserna. Men det som är absolut viktigast just nu är det inte ska behöva gå ut över barnen. Åtalet mot vår tidigare skolledare måste också få sin naturliga gång”, säger ledamoten till DN som svar på frågan om de hade kunnat göra något annorlunda. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Ni menar att man bestämt sig för att skolan ska stängas?

– Vi kan inte veta vad de tänker. Men man kan ju konstatera så att varenda juridisk grund som anförts har fallit, i varenda del, säger Dan Eliasson.

Den 15 september skickade kommunstyrelsen i Göteborg en så kallad hemställan till Skolinspektionen om att ”myndigheten vidtar fler åtgärder och genomför bredare tillsyn i aktuella ärenden kopplade till konfessionella skolor i Göteborgs Stad, i syfte att barn och unga inte ska utsättas för religiös påverkan och tvång i skolan”.

– Martin Wannholt (Demokraternas partiledare, reds. anm.) gjorde ett uttalande när stängningsbeslutet kom och sa något i stil med att ”det var skönt att få bekräftelse på att man kan påverka”. Och det måste man säga, att det är anmärkningsvärt att en politiker gör det. För vi jobbar med oberoende avpolitiserade myndigheter. Om de har påverkats av detta så är det förstås svårt att upprätthålla bilden av myndighetens integritet och oberoende. Och det är anmärkningsvärt att politiker ens försöker med det, säger Peter Hamnebo.

Den tredje november i år demonstrerade föräldrar, lärare och barn mot att Römosseskolan skulle stängas. Här vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg.
Den tredje november i år demonstrerade föräldrar, lärare och barn mot att Römosseskolan skulle stängas. Här vid Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Maria Wassén är regionchef för Skolinspektionens södra region. Hon säger till DN att myndigheten inte gör några uttalanden om bedömningar eftersom beslutet nu prövas i domstol men betonar att man som myndighet utgår ifrån objektivitet och rättssäkerhet. Om hemställan från Göteborgs stad säger hon:

– Vi är helt autonoma och vi går inte på vad kommunen säger. Vi får sådana i våra ärenden med jämna mellanrum. Och jag tror faktiskt att just den där skrivelsen kom till min kännedom efter att vi hade fattat beslutet. Men det spelar ingen roll, det är inte det som avgör.

”När vi fick beskedet från Skolinspektionen grät vi. Nu har vi gråtit igen – men det är glädjetårar”, säger Römosseskolans idrottslärare Howeida El Refaei.
”När vi fick beskedet från Skolinspektionen grät vi. Nu har vi gråtit igen – men det är glädjetårar”, säger Römosseskolans idrottslärare Howeida El Refaei. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Med tanke på att ni godkänt skolan i över 20 år, varför var det så bråttom med att stänga den redan 19 november? Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut att det ”inte heller anförts” någon motivering till ett sådant skyndsamt ärende?

– Nu är vi inne på det som prövas i domstolen. Därför avstår jag på att svara på den frågan nu, tills det här är avgjort.

När DN i måndags besökte skolan var ledamoten och sekreteraren återigen på plats för att prata med personal. De berättade att av de 480 elever som enligt grundskoleförvaltningen gjort nya skolval har majoriteten valt att stanna på Römosseskolan, trots att framtiden är oviss.

– Våra rektorer har ringt runt till föräldrarna. Som vi uppfattar det är det runt 50-60 elever som valt sin nya placering, säger sekreteraren.

DN har sökt den tidigare skolledaren och dennes juridiska ombud vid flera tillfällen.

Ämnen i artikeln

Skolan
Göteborg
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB:s (”Ifrågasätt”) tjänst Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten för läsare att kommentera vissa artiklar. Denna tjänst tillhandahålls således av Ifrågasätt som också är ansvarig för tjänsten.

De kommentarer som Ifrågasätt tillgängliggör på tjänsten visas i anslutning till dn.se. DN granskar inte kommentarerna i förväg. Kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetsgrundlagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen dn.se.

Grundreglerna för kommentarer är:

  • håll dig till ämnet
  • håll en god ton
  • visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln.

I övrigt gäller de regler för kommentarer som framgår av Ifrågasätts användarvillkor och som du godkänner i samband med att du skapar ett konto för kommentering. Ifrågasätt förbehåller sig rätten att radera kommentarer i efterhand. DN kan genom eget beslut ta bort kommentarer.

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt