Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-03-23 11:52

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/skolinspektionen-skarper-tillsyn-av-thorenskolor-vill-markera-allvar/

SVERIGE

Skolinspektionen skärper tillsyn av Thorenskolor – vill ”markera allvar”

Thorengruppens skolor får ofta kritik för brister i undervisningen. I september förra året fick Thoren business school Solna ett föreläggande med vite på 500 000 kronor.
Foto: Magnus Hallgren

Thoren innovation school i Malmö får allvarlig kritik av Skolinspektionen och hotas av vite på 800 000 kronor.

Skolan riskerar dessutom att stängas om nya allvarliga brister kommer fram under de närmaste två åren.

– Det här är en huvudman med så mycket brister att vi intensifierar tillsynsåtgärderna, säger Joakim Blomberg vid Skolinspektionen.

Skolinspektionen har intensifierat tillsynen av Thorengruppens skolor eftersom många av dem har så allvarliga brister.

På tisdagen fick även Thoren innovation school i Malmö ett föreläggande - och den här gången skärper Skolinspektionen tonen mot Thorengruppen som driver skolan.

Dels genom att öka vitesbeloppet från en halv miljon kronor till att hota med ett vite om 800 000 kronor. Skolan riskerar även att stängas helt och hållet om nya allvarliga brister uppkommer inom de närmaste två åren.

Det är första gången Skolinspektionen använder den så kallade ”tvåårsregeln” som kom förra året.

Thoren innovation school Malmö är en gymnasieskola med både yrkes- och högskoleförberedande program. På hemsidan skriver ledningen att det är en skola ”som alltid hänger med i utvecklingen”.

Här är alla program ”utformade för att göra dig bäst förberedd för framtidsjobben. Vill du bli forskare, apputvecklare eller designer? Thoren Innovation School tar dig dit”.

Men det är en beskrivning som stämmer dåligt med verkligheten.

Att bristerna skulle vara så allvarliga kunde vi inte föreställa oss.

Enligt Skolinspektionen förekommer det allvarliga brister i skolans alla program.

– Eftersom vi vet att det finns stora brister i många av Thorengruppens skolor misstänkte vi att det kunde vara brister även här. Men att de skulle vara så allvarliga kunde vi inte föreställa oss, säger Joakim Blomberg som är enhetschef vid Skolinspektionens tillsynsenhet.

– Det som är intressant i sammanhanget är att eleverna samtidigt får förhållandevis bra betyg, säger Joakim Blomberg.

En del av de elever som går el- och energiprogrammet på skolan får till exempel inte något arbetsplatsförlagt lärande alls.

Trots att det är ett centralt inslag i alla yrkesprogram och en förutsättning för att eleverna ska förberedas för ett yrkesliv.

– Elever får varken den externa eller den skolförlagda praktiken som de har rätt till. Vissa delar är inte ens schemalagda, säger Joakim Blomberg.

När inspektörerna pratat med elever på el- och energiprogrammet har de hört dem säga saker som att de känner sig uppgivna inför framtiden, att de inte vet vad de ska göra efter skolan, ”vi lär oss ju ingenting”, enligt Joakim Blomberg.

Skolinspektionen slår bland annat ned på att eleverna har alldeles för många och återkommande ”lediga dagar”, vilket gör att de inte får de antal skoldagar som de har rätt till under ett läsår.

Enskilda och grupper av elever har mer eller mindre en stark påverkan på hur det fungerar på skolan. Det förekommer sabotage, vandaliseringar, hot mot personer.

Skolan får också allvarlig kritik när de kommer till elevernas arbetsmiljö. ”Det är en otrygg miljö, stora ordningsstörningar förekommer och eleverna får inte förutsättningar att koncentrera sig på undervisningen”, står det i föreläggandet.

– Enskilda och grupper av elever har mer eller mindre en stark påverkan på hur det fungerar på skolan. Det förekommer sabotage, vandaliseringar, hot mot personer, säger Joakim Blomgren.

Även om vissa lärare lyckas hålla ordning i sina klassrum är det svårt att upprätthålla ordningen när det inte fungerar utanför lektionssalen.

Det har hänt att skolan utrymts flera gånger under samma dag efter att elever har utlöst brandlarmet, berättar Joakim Blomberg.

– Lärare vågar inte alltid ingripa, vilket lett till att vissa elever fått en maktposition.

Elever som har rätt till särskilt stöd har inte fått det. ”Bristerna försvårar allvarligt förutsättningarna för eleverna att nå målen”, skriver Skolinspektionen.

Thorenskolorna är så pass överrepresenterade när det kommer till förelägganden att Skolinspektionen har stoppat koncernen från att expandera. Den får varken utöka befintliga eller öppna nya skolor innan bristerna i de som redan finns är åtgärdade.

Föreläggandet mot Thoren innovation school Malmö är förenat med ett hot om vite på 800 000 kronor, vilket är ett ovanligt högt belopp.

– Vi har tidigare legat lägre och närmare praxis som varit runt en halv miljon kronor den senaste tiden. Men eftersom vi ser allvarligt på situationen på många av skolorna har vi lagt ett högre vite den här gången, säger Joakim Blomberg.

Tillståndet för skolan i Malmö kan dessutom dras tillbaka helt och hållet om nya allvarliga brister uppkommer på skolan inom de närmaste två åren.

– Det är ett sätt att markera allvaret i det här, säger Joakim Blomberg.

Jens Jording, som tillträdde som rektor för skolan i januari i år, skriver i ett mejlsvar till DN att skolan sett en del av de brister som Skolinspektionen pekar på och att ett förändringsarbete påbörjats.

”Såväl rektor som huvudman har en tydlig plan och åtgärder för hur bristerna skall åtgärdas”, skriver han i mejlet som han undertecknat tillsammans med Thorengruppens verksamhetschef Fredrik Castell och Ola Rönnqvist som är ny vd för Thorengruppen sedan årsskiftet.

De skriver att ett nytt kvalitetsarbete har inletts i samband med att Ola Rönnqvist tillträdde.

Läs mer:

Friskola instruerade elever inför Skolinspektionens besök