Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-04-02 07:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/slussen-regionen-kraver-hallbar-slutnota-for-bussterminalen/

SVERIGE

Slussen: Regionen kräver hållbar slutnota för bussterminalen

Visionsbild av hur vänthallen i Katarinabergets bussterminal kan se ut.
Foto: Link arkitektur

Bygget av bussterminalen vid Slussen försenas med minst två år. Senast i september ska Region Stockholm och Stockholms stad ha förhandlat fram ett förslag om hur arbetet med bussterminalen ska fortsätta.

– Det är väldigt viktigt att vi får fram en robust prognos för slutkostnaden. Vi ska inte hamna i en situation med ständiga förseningar och fördyringar igen, säger trafikregionrådet Anton Fendert (MP).

Förslaget ska göra projektets styrning och ledning, roller och ansvar tydliga. Stockholms stad är byggherre men terminalen ägs av regionen när den blir kvar.

De grundläggande kraven, förutsättningarna och finansieringslösningen för Bussterminal Slussen beslutades 2014 i en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, numera Region Stockholm, Stockholms kommun, Nacka kommun samt Värmdö kommun.

Hur nöjd är du med det avtalet?

– Det är helt obegripligt att landstingspolitikerna då skrev under ett avtal där vi betalar 60 procent av fördyringarna i ett projekt där vi varken har ansvaret eller kan påverka. Vi har fått bättre insyn de senaste tre månaderna men det är en lång väg kvar att gå för att styra upp det här haveriet, säger Anton Fendert.

Mot bakgrund av återkommande avvikelser i kostnad, tid och kvalitet har regionens trafikförvaltning varit drivande i att genomföra externa granskningar.

”Det är oförståeligt att regionpolitikerna inte har agerat resolut tidigare”, säger Anton Fendert.
Foto: Magnus Hallgren

Enligt stadens lägesredovisning från februari 2023 har produktionskostnaden ökat från ursprungligen beslutat belopp om 1 430 miljoner kronor, till 5 200 miljoner kronor, exklusive risk om 500 miljoner kronor.

Regionen och staden är överens om att nu gällande tidplan och budget för bussterminalen inte kommer att kunna hållas. Enligt genomförandeavtalet mellan Stockholms kommun och Region Stockholm finns inget kostnadstak angivet för investeringen.

– Regionen har haft kännedom om överdrag och förseningar. Det är oförståeligt att regionpolitikerna inte har agerat resolut tidigare, säger Anton Fendert.

Ansvarsfrågan mellan parterna ska utredas vad gäller avvikelserna i tid, kostnad och kvalitet. Parterna behöver även reglera ramar för det fortsatta arbetet samt säkerställa en robust slutkostnadsprognos inför regionfullmäktiges ställningstagande om ett förnyat genomförandebeslut.

De bussar som går in till Slussen blir kvar ett par år på den tillfälliga terminalen på Stadsgårdskajen.
Foto: Pi Frisk

Hoppar ni av hela projektet om ni inte enas om en slutnota?

– Jag vill inte föregripa de samtal vi ska ha, säger Anton Fendert.

När driftsättningen av bussterminal Slussen är avslutad kan den tillfälliga bussterminalen avvecklas. Avveckling av den tillfälliga bussterminalen är en förutsättning för att kunna bygga Saltsjöbanans station Slussen. Den nya sluttiden av Bussterminal Slussen ger följdeffekter både tidsmässigt och utgiftsmässigt på Saltsjöbanan, tunnelbaneentréerna vid Slussen samt den nya bussterminalen.

Saltsjöbanans resenärer kommer innan ny bussterminal i Katarinaberget tas i drift, behöva nyttja ersättningstrafik med buss mellan Slussen och Henriksdal.

Stockholms stad anser att samarbetet med regionen fungerar bra i dag.

– Till sommaren ska staden ha tagit fram ett underlag för ett reviderat genomförandebeslut. Det behövs exempelvis en ny tillfällig lösning för bussterminalen. Vi har möten med regionen, vi ger varandra insyn och lägger alla kort på bordet, sade exploateringsnämnden ordförande Anders Österberg (S), till DN i slutet av februari.

Läs mer:

Slussenprojektet kan bli två år försenat