Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-08 17:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/varlden/stor-risk-for-1-5-graders-uppvarmning-inom-fem-ar/

VÄRLDEN

Stor risk för 1,5 graders uppvärmning inom fem år

Spanien har i år drabbats av ovanligt tidig och omfattande torka. Reservoaren Sau i södra delen av landet har nästan torkat ut.
Foto: Josep Lago/AFP

Det är större sannolikhet att den globala uppvärmningen tillfälligt överskrider 1,5 grader inom fem år än att den inte gör det. Det framgår av en prognos från Världsmeteorologiska organisationen, WMO.

– Det är mycket oroande på flera sätt, säger professor Johan Rockström.

Under de kommande fem åren kommer de globala temperaturerna sannolikt att stiga till rekordnivåer.

Det är 66 procents sannolikhet att minst ett av åren under perioden 2023 till 2027 kommer att ha en global årsmedeltemperatur som ligger högre än 1,5 grader jämfört med förindustriell tid, enligt WMO.

Det blir i sådana fall första gången som temperaturgränsen passeras på årsbasis. Under 2016 – det varmaste året som hittills har uppmätts – låg medeltemperaturen 1,28 grader över förindustriell tid.

– Det betyder inte att vi permanent kommer att överskrida 1,5 grader som anges i Parisavtalet och som handlar om långvarig uppvärmning. WMO slår dock larm om att vi kommer att överskrida 1,5-gradersnivån på en tillfällig basis med ökande frekvens, säger Petteri Taalas, WMO:s generalsekreterare.

Parisavtalets 1,5-gradersmål beskriver en gräns där den genomsnittliga globala årstemperaturen ligger högre än så under en längre tidsperiod.

– Exakt hur länge finns inte reglerat, men vi brukar säga ungefär tjugo år, säger Adam Scaife, professor och chef för långsiktiga prognoser vid brittiska Met Office som sammanställt rapporten.

Sannolikheten att medelvärdet för alla de fem kommande åren kommer att överskrida tröskeln 1,5 grader är 32 procent.

Gui and Marjorie Banyuls, inspekterar sina aprikosträd som förstörts av torkan i trakterna kring Perpignan i södra Frankrike.
Foto: Raymond Roig/AFP

Att minst ett av de kommande fem åren kommer att bli det varmaste som har uppmätts är däremot nästan säkert, sannolikheten är 98 procent.

Uppvärmningen drivs av höga halter av växthusgaser i atmosfären och beräknas bli förstärkt av det värmande väderfenomenet El Niño, som väntas ta fart senare i år.

Sannolikheten att tillfälligt överskrida 1,5 grader har ökat stadigt. I förra årets rapport var den 50 procent. Under perioden 2017–2021 låg den på 10 procent.

– Det är djupt oroande på flera sätt, både vad det får för konsekvenser på torka, översvämningar, värmeböljor och påskyndad isavsmältning. Men det ger dessutom ännu mer bränsle på diskussionen och debatten om vi ska ge upp 1,5-gradersmålet, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för tyska Potsdam Institute for Climate Impact Research.

– Ger vi upp det målet börjar vi verkligen slira i fel riktning. Då kan vi förlora ytterligare tio år av klimatarbete.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap och chef för tyska Potsdam Institute for Climate Impact Research
Foto: Paul Hansen

Tillsammans med kollegor arbetar han med att slutföra en ny rapport om tröskeleffekter, så kallade tippningspunkter.

– Över 1,5 grader så triggar vi med stor sannolikhet några av de här stora trösklarna som Grönlandsisen och Västantarktis. Det är så oerhört viktigt att hålla kvar vid 1,5 grad trots att vi riskerar att temporärt gå över den, säger Johan Rockström.

– Man måste förstå att det här är fysiska gränser, det är inget man kan förhandla om. Man kan inte säga till atmosfären att ”Oj nu bommar vi 1,5 grader, nu bestämmer vi att vi får tolerera 2 grader i stället”.

Enligt rapporten förväntas den globala medeltemperaturen för varje år de kommande fem åren vara mellan 1,1 och 1,8 grader högre än under förindustriell tid.

Sannolikheten att hela tidsperioden 2023–2027 i genomsnitt blir varmare än de senaste fem åren är 98 procent.

Snabbast går uppvärmningen i Arktis. Där är takten mer än tre gånger högre än det globala genomsnittet.

– Uppvärmningen i Arktis är oroande, där har vi förstärkande effekter. När havsis smälter försvinner isens ljusa reflekterande yta och det absorberas mer värme i mörkare havs- och landområden, säger Leon Hermanson, senior forskare vid Met Office.

Fakta.Global uppvärmning

Den globala medeltemperaturen 2022 var cirka 1,15 grader Celsius över genomsnittet 1850–1900.

Parisavtalets mål är att avsevärt minska de globala utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala temperaturökningen under detta århundrade till högst 2 grader, samtidigt som man fortsätter ansträngningarna att hålla uppvärmningen under 1,5 grader, för att undvika eller minska negativa effekter och relaterade förluster och skador.

Källa: WMO

Läs mer:

Tidiga värmerekord oroar forskare - och det kan bli värre

Jordgubbar hot mot ett av Europas viktigaste naturområden